Login

REDSKABER

Sti: REDSKABER / Syge- og barselsfond  Print
GA's syge- og barselsfond:

Hvad er GA's syge-barselsfond?
Vedtægter
Oversigt over refusion og bidrag - pr. 5. januar 2015
Den aktuelle sygedagpengesats er 111,76 kr. pr. time (5. januar 2015)

Bidragsnedsættelse 1. juli 2014 og 3. kvartal 2014 bliver bidragsfrit

Anmeldelse og anmodning om refusion fra det offentlige omkring sygdom og barsel:

Vær opmærksom på kommunens anmeldelsesfrister !!!

Elektronisk indberetning via www.virk.dk på NemRefusion

Se vejleningen:
"Let i gang med NemRefusion - Løntilskud og flexjobrefusion"


HUSK sygefraværssamtalen skal afholdes senest 4 uger efter 1. fraværsdag se vejledning i samtale og pjecen "Sygefravær på arbejdspladsen"Anmodning om §56 aftale DP 211

Historisk arkiv
findes her.

Nyt branchetilpasset lønsystem
GA lancerer sammen med ProLøn et nyt lønsystem tilpasset GA's overenskomster. Det sparer både tid og penge ved lønkørslerne. Læs mere.