Login
Sti: NYHEDER  Print
Erhvervsrejse til Holland
(02.04.14) Fra 4. til 7. maj kan du komme på fire spændende virksomhedsbesøg, besøge Canon/Océs digitale udviklingsafdeling samt opleve Amsterdam i den berømte tulipanuge. Læs mere.
Branchen gør klar til 3D-print
(02.04.14) GA Sign & Textils 3D-print-arrangement i Aalborg blev en succes med knap 50 deltagere, der fik en række inspirende oplæg om de muligheder, som den nye teknologi bringer med sig. Læs mere her.
Danske tryksager hitter i udlandet
(02.04.14) Eksporten af tryksager steg i 2013 med 9,8 pct. i forhold til året før, og her har varegruppen reklametryksager haft den største fremgang. Der eksporteres især tryksager til det norske marked, hvor der ses en stigning i 2013 på 25,3 pct. i forhold til 2012. Læs mere.
Den grafiske branche er rustet til fremtiden
(12.03.14) Overgangen fra trykkeri til full service provider på digitale platforme er i fuld gang blandt GA’s medlemmer. Det viser GA's medlemsundersøgelse. Det er sværere at tjene penge på trykning, efterspørgslen falder og virksomhederne satser på nye ydelser.
Se resultatet af medlemsundersøgelsen her
Danskerne elsker bøger - og de skal være på tryk
(12.03.14) Den trykte bog lever i bedste velgående og giver skærmen baghjul. Ikke mindst de unge elsker at bladre i siderne. Det viser en ny You Gov-undersøgelse, som Grafisk Arbejdsgiverforening har fået udarbejdet.
Læs mere
Informationsmøder om OK 2014 og ny brancheaftale om lønadministration
(12.03.14) Hvad er ændret i GA’s nye overenskomster? Og hvordan ser GA’s nye brancheaftale om lønadministration ud? Det kan du høre om på de medlemsmøder, som GA afholder fra den 24. marts til 1. april rundt om i landet.
Få flere informationer om møderne her
Gå hjem-møde: 111 tips, du vil elske
(12.03.14) Anders Grønborg og Esben Mols Kabel startede Lasertryk som studerende. Virksomheden voksede hurtigt, og de to grundlæggere, der er kendt som 'branchens frække drenge', fortæller nu hvordan i bogen '111 tips du vil elske'. Gå hjem-mødet finder sted d. 10. april hos GA i Odense.
Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig
Medier genopstår på tryk
(03.03.14) I dag genopstod Ugebrevet Mandag Morgen som trykt medie, efter at have været rent online-medie siden juni 2012.
Læs mere
Har du følt dig urimelig behandlet?
(25.02.14) GA's erhvervsadvokat Jens Borring har i den seneste tid modtaget henvendelser fra medlemsvirksomheder, som oplever urimelige og bondefangeragtige vilkår i forbindelse med digitalprintaftaler med tilhørende servicekontrakter. Har du oplevet det samme, vil GA's juridiske afdeling gerne høre fra dig.
Læs mere
Lønsystem tilpasset den grafiske branche
(25.02.14) GA har sammen med ProLøn lanceret et nyt lønsystem tilpasset den grafiske branches overenskomster. Det sparer både tid og penge ved lønkørslerne.
Læs mere her
Er dine samarbejdspartnere med- eller modspillere?
(25.02.14) Kom til GA KREATIV-inspirationsmøde, hvor du bliver klædt på til at undgå faldgruber i samarbejdet med medarbejdere og kunder.
Læs mere om inspirationsmøderne
Ny måde at opgøre returpapirpriser
(25.02.14) EUWID har ændret opgørelsen af priser på returpapir fra en intervalbaseret pris pr ton til en månedlig prisændring pr ton.
Læs mere her
PEFC øger dokumentationskrav til certificerede virksomheder
(07.02.14) Når PEFC’s nye sporbarhedsstandard træder i kraft den 24. februar 2014, medfører den øget krav om dokumentation for PEFC-certificerede virksomheder. GA har udarbejdet et standardskema, som certificerede virksomheder kan downloade og sende til deres leverandører af PEFC-certificeret materiale.
Læs mere
Er 3D-print en mulighed for os?
(07.02.14) GA Sign & Textil holder i samarbejde med Media College Aalborg et eftermiddagsseminar om 3D-print onsdag den 26. marts kl. 13-16. Overskriften for arrangementet lyder ’3D-print. Hvad er det, og er det en mulighed for os?’
Læs mere om seminaret og hvordan du tilmelder dig
Opdaterede priser på kontorartikler og emballage for 2014
(07.02.14) I GA’s rabataftale med PaperLinx er der nu opdaterede priser på sortimentsvarer
Læs mere her (kræver login)
Personaleomkostninger pr. 1. januar 2014
(07.02.14) På GA's hjemmeside kan du finde de nyeste oversigter over personaleomkostninger. Nyt pr. 1. januar 2014 er, at tilskud til uddannelsesaftaler samt aldershjælpen er fjernet.
Læs mere og find alle oversigter her (kræver login)
Vil du eksportere til Norge og Sverige?
(29.01.14) GA er ved at få udarbejdet analyser af det norske og svenske marked. Analysernes resultater bliver præsenteret på to møder, hvor cheferne for hhv. handelsafdelingen i Oslo og i Stockholm fortæller om mulighederne på deres hjemmemarkeder.
Læs mere her
Thomas Torp i studiet hos DR
(29.01.14) I forbindelse med GA's seneste undersøgelse af danskernes læsevaner har GA's adm. direktør Thomas Torp netop været i kulturnyt på DR.
Læs mere og hør udsendelsen
Få 10.000 kroner for praktikanten
(29.01.14) Lav en uddannelsesaftale med en grafisk elev og få en kontant belønning. Sådan lyder det nyeste tiltag fra GA Østjylland.
Læs om det her
Trues af suspekt varemærkeorganisation
(29.01.14) Flere danske virksomheder oplever at få påmindelser om, at deres varemærker skal fornyes. Disse påmindelser kommer fra VOD - Varemærke Organisation Danmark A/S, og en hurtig Googlesøgning viser, at mange også skriver under i den tro, at VOD er en del af Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er de imidlertid ikke.
Læs mere
Ny brancheaftale på brugte offset-trykplader
(14.01.14) Med GA’s brancheaftale på brugte plader opnår du en høj fast procentdel for dine plader i forhold til børsnoteringen på aluminium.
Læs mere her
Svanen version 5.3 udsættes i tre måneder
(14.01.14) Det nye kriteriesæt for det Nordiske miljømærke Svanen version 5.3, hvis ikrafttræden officielt skulle ske med udgangen af marts måned 2014, udskydes i tre måneder.
Læs mere her
Få 35 pct. rabat på Softworld-kurser
(14.01.14) GA har indgået en aftale med Softworld, som giver medlemmer rabat på alle Softworlds åbne kurser.
Læs mere her
GA med i stort energiprojekt
(14.01.14) ”Energy Management Standardization in Printing Industry” er titlen på et stort europæisk projekt, GA er kommet med i. Projektet udføres i samarbejde med Holland, Tyskland, Tjekkiet og Spanien og løber over 30 måneder fra 1. marts i år.
Læs mere her
Ændrede vilkår på GA's forsikringsordning
(17.12.13) GA’s forsikringsordning med Codan er blevet evalueret. Det har vist sig, at ordningen ikke er rentabel, da en mindre gruppe medlemmer har markant flere skader end forudsat i aftalen med Codan. Derfor har Codan nu taget situationen op med GA’s forsikringsudvalg for at beskytte den fælles forsikringsaftale.
Læs de ændrede forsikringsvilkår her
GLS' pakkepriser er uændrede i 2014
(17.12.13) Medlemmer af GA opnår stadig attraktive priser på at sende pakker med GLS. Priserne i 2014 holdes nemlig i ro.
Læs mere her (kræver login)
Få inspiration til tryk
(17.12.13) Tryksagskampagnen har nu kørt i snart tre år og er ved vejs ende. Der kommer dog stadig flere eksempler på den kreative tryksag på kampagnens hjemmeside. Senest har vi blandt andet fået uploadet billeder af en anderledes julekalender samt en direct mail med levende billeder.
Se alle de inspirerende tryksager her
EU fortsat uafklaret om reklameafgiften
For godt et år siden blev den meget omdiskuterede reklameafgift vedtaget i Folketinget, men sagen er fortsat langt fra afklaret.
Læs mere om det her
Aftagende lønudvikling
(26.11.2013) Inden for grafisk industri og forlagsvirksomhed steg årsstigningstakten med 1,2 i tredje kvartal 2013 i forhold til sidste år. Det viser tal fra DA’s konjunkturstatistik. På hele DA-området steg den med 1,6 i samme periode.
Læs mere om det her (kræver login)
Stadig stabilt annoncemarked
(26.11.2013) Der er ingen store udsving, når man kigger på tredje kvartals resultater fra annoncemarkedet for specialmedier. Lige som i andet kvartal endte det i indeks 99 sammenlignet med sidste år. Det viser tal fra Danske Mediers Annoncebarometer.
Læs mere i GA’s konjunkturbarometer lige her
Hvordan undgår du, at samarbejde ender i uønsket konkurrence?
(30.10.2013) GA har udarbejdet en samarbejdsaftale, som hindrer udøvelse af konkurrerende virksomhed til skade for medlemsvirksomheden. GA’s medlemsvirksomheder indgår i større og større omfang aftaler med andre virksomheder, der har en hovedaktionær, en underleverandør eller lignende, hvor der kan være risiko for, at den viden, der udveksles mellem medlemsvirksomheden og dennes kunde, bruges til at udøve konkurrerende virksomhed.
Læs mere om samarbejdsaftalen her (kræver login)
Grafisk Arbejdsgiverforening får ny direktør
Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) har ansat den 44-årige cand. oecon. Thomas Torp som ny administrerende direktør. Thomas Torp kommer fra en stilling som public affairs direktør i PFA Pension, hvor han bl.a. har haft ansvar for ekstern kommunikation, politisk interessevaretagelse og CSR. Læs mere her
GA tilbyder en hurtig analyse af Svanen version 5.1
(08.10.2013) Det nye kriterium for Svanen flyver højere end nogensinde. Der findes i dag to officielle miljømærker i Danmark, Svanen og Blomsten. Med Svanens nye kriterier kan det være fordelagtigt at foretage en nærmere analyse af fordele og ulemper ved de to miljømærker. Den analyse har GA udviklet et værktøj til, således at virksomheden hurtigt kan skabe sig et overblik. Læs mere her
Har du brugt GA’s gratis erhvervsjuridiske hotline?
(08.10.2013) Hvem har ansvaret ved fejl? Hvordan skruer du en digital konkurrence lovligt sammen? Hvordan undgår du, at andre stjæler din ide? Det kan GA’s erhvervsjuridiske hotline hjælpe dig med. Du kan få gratis telefonisk rådgivning vedrørende detaljer i f.eks. markedsførings- og persondataloven. Læs mere
Få et gratis tjek af virksomhedens telefoni-setup
(08.10.2013) Har du de rigtige abonnementer? Burde du gå over til IP-telefoni? Eller fylder teleudgifterne for meget i regnskabet? Der er hjælp at hente hos GA. Læs hvordan her
Vellykket Grafisk Dag 13 på Nyborg Strand
(17.09.2013) Der var fuldt hus på Hotel Nyborg Strand, da branchen var samlet for at få inspiration og mødes med kolleger og konkurrenter. Bænket på de grønne stole kunne de 302 gæster få input fra fem foredragsholdere, der på hver sin måde tog udgangspunkt i emnet: Kunsten at få succes. Se billeder fra dagen og læs mere her
Vær opmærksom på de nye FSC-krav
(17.09.2013) I løbet af efteråret lancerer FSC en ny database til registrering og kontrol af handlen med FSC-certificeret materiale. Der er efter GA’s vurdering tale om den mest omfattende ændring i kravene til FSC-sporbarhed, der hidtil er set. Mere end 100 grafiske virksomheder er berørt, og de bør allerede nu være opmærksomme på de nye krav. Læs mere
GA lancerer GA KREATIV
(17.09.2013) Nu træder GA for alvor ind på et område, hvorfra foreningen gennem de seneste år har oplevet en øget medlemstilgang. Det nye GA KREATIV har fokus på bureauvirksomheder inden for eksempelvis foto, reklame og web. Læs mere om det nye initiativ her
Grafiske medaljevindere fejret i Odense
(17.09.2013) 29. august var en festdag. Her fik 26 dygtige, unge fagfolk overrakt sølv- og bronzemedaljer for deres svendeprøver inden for de grafiske uddannelser. Se flere billeder og læs mere her
Få (endnu) større effekt af dine direct mails
(21.08.2013) Vil du gerne få mere ud af din næste direct mail-kampagne? Få tips og tricks til hvordan du griber direct mails an, og hvordan du måler effekten. Læs mere.
Kemi og papir til Svanen version 5.1
(21.08.2013) Svanen version 4.5 udløber den 31. marts 2014. Til erstatning er kommet Svanen version 5.1, der udløber 31. december 2017. Miljømærkning Danmark har varslet, at man skal søge om version 5.1 i løbet af efteråret, hvis man vil være sikker på at have svanelicens fortløbende. Læs mere.
Ftalatforbud udskydes
(21.08.2013) Forbuddet mod fire hormonforstyrrende ftalater udskydes to år, så det først træder i kraft i 2015, og ikke i december i år som det ellers var planen. Læs mere.
GA viste flaget på FESPA
(02.07.2013) Mere end 650 udstillere fra 125 lande gjorde over fem dage FESPA-messen i London til stedet at være for branchefolk inden for storformat, digital- og tekstiltryk. Og GA var naturligvis også repræsenteret. Læs mere om årets FESPA-indsats og se alle billederne fra messen. Klik her
Få (endnu) større effekt af din direct mail-kampagne
(02.07.2013) Få et halvdags kursus hvor du lærer at arbejde systematisk med direct mail og undgå de klassiske begynderfejl. Onsdag den 4. september kl. 9.30 – 13.00 kan du få inspiration og vejledning til ikke bare, hvordan du griber direct mail an, men også hvordan du måler effekten. Læs mere
Sådan bliver du en del af det grafiske CSR-kodeks 1.0
(02.07.2013) Grafisk Arbejdsgiverforening og HK/Privat har sammen udarbejdet et CSR-kodeks målrettet den grafiske branche. Se, hvem der allerede er tiltrådt, og hvordan du selv kan gøre det. Læs mere
Lars Bram stopper som direktør for Grafisk Arbejdsgiverforening
(20.06.2013) Grafisk Arbejdsgiverforening skal have ny administrerende direktør, da Lars Bram ønsker at tage hul på sit otium efter mange års flot indsats for GA og den grafiske branche. Læs bestyrelsesformand Palle Rosendahls orientering her.
GA slog et slag for den trykte bog på Folkemødet
(17.06.2013) Grafisk Arbejdsgiverforening gentog sidste års succes med en stand på Folkemødet på Bornholm, hvor der meldes om en god jævn gennemstrømning af interesserede samt om godt arbejde med forskellige interessenter i kulissen. Læs mere.
GA vandt sag om 190.000 kroner for medlemsvirksomhed
(11.6.2013) Limo Labels fra Randers blev stævnet af HK for 579.000 kroner efter afskedigelsen af en medarbejder ansat i et fleksjob. Byretten i Randers tilkendte manden 190.000 kroner, men GA ankede sagen til landsretten, der endte med at frifinde virksomheden for forskelsbehandling og i stedet dømte HK til at betale sagens omkostninger. Læs mere.
Regeringen mangler 400 millioner kroner fra reklameafgiften
(11.6.2013) Selvom det trækker i langdrag med at få EU's godkendelse af den omstridte reklameafgift, har regeringen allerede taget hul på de 400 millioner kroner, afgiften forventes at indbringe. Læs mere.
Svanen skal fornyes
(11.6.2013) Det nuværende svanemærke – version 4 – udløber den 31. marts 2014, og hvis I skal være sikre på at nå at få version 5, skal jeres ansøgning være indsendt inden 1. oktober. Læs mere.
GA til Folkemødet på Bornholm
(28.5.2013) Grafisk Arbejdsgiverforening gentager successen fra 2012 og stiller en stand op på Folkemødet på Bornholm, hvor GA i år vil udbrede budskabet om den trykte bogs mange kvaliteter. Læs mere.
Klar til Grafisk Dag
(28.5.2013) Den grafiske branche indbydes den 12. september til Grafisk Dag med en perlerække af indlæg, der skal give inspiration til arbejdet i hverdagen. Læs mere.
Digitale aviser er ikke bedre for klimaet end trykte
(28.5.2013) Den 14. maj bragte Politiken en vittighedstegning, der udstillede den trykte avis som klimafjendsk og digitale medier som decideret klimavenlige. Sandheden er imidlertid langt fra så sort og hvid, og det fik GA's afdelingschef Carsten Bøg til at forfatte et læserindlæg. Læs indlægget og se tegningen.

Trykte kataloger øger dine kunders online-salg markant
(14.5.2013) Det kan være en dyr fejltagelse for detailhandlende at droppe de trykte kataloger til fordel for markedsføring på nettet. Katalogerne sender nemlig i høj grad forbrugerne online for at købe og er fortsat en meget effektiv markedsføringsform...
Læs mere.

Reklametryksager taber fortsat terræn til nettet
(14.5.2013) Selvom både undersøgelser og almindelig erfaring viser, at trykt markedsføring virker, falder omsætningen i reklametryksager fortsat. I 2012 faldt omsætningen ifølge den nye reklameforbrugsundersøgelse 11,4 pct., mens annonceomsætningen på nettet gik fire pct. frem...
Læs mere.