Login

OM GA

Sti: OM GA  Print
GA bliver til Grakom
Grafisk Arbejdsgiverforening skifter med virkning fra 8. juni navn til Grakom – Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion. Navneskiftet signalerer, at foreningen favner hele værdikæden inden for kommunikation – fra tanke til færdigt produkt.

Samtidig markerer det nye navn et skift fra at være en meget fokuseret arbejdsgiverforening med en brancheforeningsdel til en moderne brancheforening med en arbejdsgiverdel. Med andre ord at der kommer endnu mere fokus på den politiske interessevaretagelse, mens det hidtidige arbejde med overenskomster m.m. fortsættes.

Med det nye navn følges også den udvikling mange af foreningens medlemmer gennemgår i disse år, hvor mange skifter fra at være traditionelle producerende virksomheder til i højere grad at udbyde bureauydelser, der falder ind under kommunikation, design og medieproduktion.

Grakoms mission er at arbejde for de bedste udviklingsmuligheder og rammebetingelser for foreningens medlemmer. Det arbejde står på tre søjler:

- Omdømme og politik. Grakom sikrer medlemmerne de bedst mulige politiske rammebetingelser.

- Viden og udvikling. Grakom understøtter medlemmernes evne til at udvikle sig i et foranderligt marked.

- Rådgivning og service. Grakom bistår medlemmerne, så det skaber konkret værdi ude i virksomhederne.

Med navneskiftet følger også, at de hidtidige associerede virksomheder – dem, der har haft adgang til en række af foreningens ydelser, men som ikke har haft overenskomst – fremover vil blive reelle medlemmer af Grakom med et såkaldt Full Service-medlemskab. Medlemmer med overenskomst vil derudover være medlem af Grakom Arbejdsgivere.
Den nye struktur betyder ligeledes, at andre foreninger vil kunne melde sig ind. Samtidig falder kontingentet, så det fremover vil blive lidt billigere at være medlem af foreningen.

Grakom repræsenterer mere end 500 danske virksomheder, herunder grafiske virksomheder, trykkerier, designvirksomheder, reklame- og kommunikationsbureauer, emballage- og etiketvirksomheder, bogbinderier og skiltevirksomheder. Grakom rådgiver og informerer virksomhederne om jura, overenskomster, CSR, miljø og brancheforhold. Al rådgivning fra GA er ekspertbaseret og bygger på et indgående kendskab til branchen.
Grakom er medlem af flere internationale organisationer bl.a. Intergraf og FESPA.