Login

BRANCHE

Sti: BRANCHE / Offentlige udbud  Print
Offentlige udbud
Staten og kommunerne
De statslige institutioner blev pr. 1. januar 2011 forpligtet til at købe tryksager ind på en rammeaftale udbudt i regi af Statens Indkøb.

Hvad angår kommunerne, opsagde SKI alle de grafiske rammeaftaler den 21. januar 2011. Kommunerne kan herefter vælge at melde sig til den statslige indkøbsaftale eller sende opgaver i egne udbud, hvis de overstiger EU's tærskelværdier.

Læs mere om Statens Indkøb og artiklerne om udbud.
Afgivelse af tilbud
Virksomhederne er ikke alle lige godt rustede til at afgive tilbud, og en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at op mod 2/3 af de tilbud, der indsendes til det offentlige i forbindelse med udbud, må kasseres på grund af fejl og mangler i materialet.

På udbudsportalen.dk findes en trin-for-trin-vejledning i, hvordan tilbud skal afgives. Klik her.
TED-databasen
Tenders Electronic Daily, i daglig tale TED-databasen, er den hjemmeside, hvor alle EU-udbud i hele den Europæiske Union offentliggøres. Ved at koncentrere sin søgning af udbud i TED-databasen er der ikke behov for at abonnere på diverse brugerbetalte søgetjenester.
Tærskelværdier
Det er værdien af en given kontrakt, som afgør, hvorvidt en ydelse skal sendes i EU-udbud eller ej. EU’s udbudsregler skal sikre, at der er fri konkurrence og lige vilkår, når det offentlige køber ind. Læs mere om tærskelværdierne i menuen til venstre.
Yderligere information fås ved henvendelse til GA.