Login

MILJØ/CSR

Sti: MILJØ/CSR / Viden og lovservice / REACH  Print
Kailow Graphic:
Positiv over for REACH
Det er et skridt i den rigtige retning, at de mest problematiske stoffer udfases, mener miljøansvarlig Mogens Kailow, Kailow Graphic.
Af Anette Møller

- Vi kan kun gå ind for REACH og være positiv stemt for, at der bliver produceret produkter, der giver sikre arbejdspladser og ikke giver miljømæssige risici, siger Mogens Kailow og tilføjer:

- Selvom REACH er omfattende og ambitiøst, skal vi stadig huske på, at REACH regulerer de enkelte stoffer. Og vi bruger jo ikke enkeltstofferne én ad gangen, men i en kombination når vi producerer en tryksag. Men for os at se er det da et skridt i den rigtige retning, at de mest problematiske stoffer udfases og så håbe på, at man efterhånden får mere og mere viden om kombinationseffekterne.

- Vi er vant til at arbejde med kemikalier og laver arbejdspladsbrugsanvisninger, og det skal vi blive ved med. Den danske lovgivning på arbejdsmiljøområdet skal vi stadig forholde os til, selvom REACH er trådt i kraft, lyder det fra Mogens Kailow

Projekt med GA og DMA

- I forvejen har vi i Kailow en stor viden om kemiske stoffer, og det gør det nemmere for os at arbejde med de ændringer der kommer. I tidernes morgen har vi foretrukket de mindre farlige stoffer. Desuden har vi det nordiske miljømærke Svanen, og det betyder, at vi har få eller færre farlige stoffer.

- Desuden har vi deltaget i et projekt med REACH gennem GA og DMA, der er finansieret delvist af Miljøstyrelsen. I projektet gennemgik vi vores produktionsprocesser og råvarer og produktionsmetoder, fortæller Mogens Kailow.

Ændringer i sikkerhedsdatabladene

Mogens Kailow ser frem til, at der kommer nogle forbedrede sikkerhedsdatablade fra 1. december 2010.

- De ændringer, vi kigger efter, er om mærkningen af produktet er ændret, dvs. om der er kommet en ny faremærkning. Det kan jo betyde, at vi skal tage andre forbehold i arbejdet med produktet.

- Det føler vi os godt nok klædt på til at efterse for de nye faremærker har vi haft fokus på i produktionen. Den flotte plakat fra Grafisk BAR om de nye faresymboler har vi også hængt op i trykkeriet, så den enkelte medarbejder kan se ændringerne samt de nye tiltag, og hvad de betyder.

- Det nye vi skal forholde os til er hvis der er et eksponeringsscenarie (ES) med sikkerhedsdatabladet.

Og her har Kailow tænkt sig at bruge de værktøjer, der er udviklet fra GA projektet. (Og som man kan finde på denne hjemmeside under REACH. Red.)

- REACH vil give os en øget arbejdsbelastning på arbejdsmiljøområdet, da vi skal ind og forholde os til, om der er kommet ændringer, der påvirker vores arbejdspladsbrugsanvisninger eller APV, og så skal vi selvfølgelig bruge noget tid på at dokumentere, at vi overholder eksponeringsscenarierne.

Sundhed som konkurrenceparameter

Mogens Kailow, som også er Kailows miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, vurderer, at man har to indkøbsmuligheder fremover, enten at købe produkter der har et eksponeringsscenarie eller lave risikovurderingen selv.

– Og det sidste vil vi nok ikke gøre, for det er for omstændeligt for os.

I Kailows miljøledelsessystem ISO 14001 og arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 har man allerede indbygget procedurer for kemikalieindkøbet.

- Vi vurderer for det første produktets tekniske egenskaber og for det andet produktets miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber og for det tredje prisen. Når vi køber nye produkter i fremtiden vil vi gøre det på akkurat samme måde, og det er fordi vi ikke køber råvarer eller hjælpestoffer udenfor EU. Vi vil se på om det har en god pris, og om det kan bruges til vores anvendelse. Hvis der er to konkurrerende produkter, vil vi også vurdere produktet på sikkerheden.

Og det er soleklart for Kailow, at hvis det ene produkt kræver større sikkerhedsforanstaltninger, som måske vil kræve at man skal bruge flere værnemidler og måske oven i købet skal ud og lave investeringer, vil virksomheden absolut ikke købe det produkt, men i stedet købe af den leverandør, der har det mest sikre produkt for sundheden og miljøet.

- Hvis det viser sig med de nye ES fra de forskellige leverandører, at der er stor forskel på kravene til værnemidler, så vil produktets sundhed blive en stor konkurrenceparameter, siger Mogens Kailow.

REACH – en global fordel

En del trykproduktion lægges i dag ud til Kina. Men da lande udenfor EU ikke er med i REACH, mener Mogens Kailow, at europæiske trykkerier har en kæmpe konkurrencefordel af REACH.

- Vi kan derfor sige, at tryksagen lever op til REACH og dermed er sikker overfor mennesker og miljø.

Fire korte fra arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentant Kurt Vanke fra Kailows arbejdsmiljøorganisation har fire kommentarer:

- Som arbejdsmiljørepræsentant ser jeg sundhed som vigtigste emne, derfor ser jeg også positivt på det overordnede formål med REACH nemlig at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

- Jeg starter ikke dagen med 5 kopper sort kaffe. Jeg ved jo godt , at kosten er vigtig for vores sundhed, og at det er vigtigt for kroppen at indtage rent benzin for at kunne fungere. På samme måde håber jeg, at REACH giver en øget viden om de kemikalier, vi bruger i dag, og at vi generelt får begrænset forbruget af særligt problematiske stoffer. Jeg håber også, at REACH vil forbedre mulighederne for at erstatte de farlige stoffer med ufarlige eller mindre farlige stoffer.

- Hos Kailow er det os i arbejdsmiljøorganisationen, der vurderer virksomhedens APV’er og udarbejder arbejdspladsbrugsanvisningerne. Vi vil fremover få en udfordring i at få opdateret disse dokumenter og fortælle om ændringerne til alle medarbejderne. Det er vigtigt at medarbejdere, der står med kemikalier i hånden, ved, hvordan de skal beskytte sig og kender farligheden ved brug fx om det er ætsende eller giftigt. Derfor har vi også haft fokus på de nye faremærker der også kan komme på produkterne fra 1. december 2010.

- Jeg håber at ES bliver en hjælp for os, der skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningerne. Men jeg ville så frygtelig gerne se et eksponeringsscenarie. Indtil nu har jeg kun set eksempler, og de har haft vidt forskellig opbygning. Jeg så gerne, at der havde været stillet krav til en systematisk opbygning af dem på samme måde som 16 pkt. sikkerhedsdatabladene. Det giver en genkendelighed, og de er lette at overskue, når man skal finde oplysninger. Nu kommer ES den 1. december 2010, og jeg håber virkelig, at den nye viden fra REACH kommer arbejdsmiljøet til gode.