Login

MILJØ/CSR

Sti: MILJØ/CSR / Standardisering  Print
Standardisering
Standardiseret tryk bliver mere og mere udbredt både i Europa og resten af verden. Det hænger sammen med, at handlen med tryksager på tværs af grænserne vokser. Leverandørkæden bliver internationaliseret. Produktionen foregår flere forskellige steder i verden, og kunderne indgår i højere grad direkte i produktionsprocesserne.

En fælles grafisk standard kan derfor være en hjælp for både kunder og grafiske virksomheder, og samtidig bruges som et internt værktøj i virksomheden. Globaliseringen betyder nemlig også øget konkurrence. Der stilles stadig større krav til de grafiske virksomheder om lavere omkostninger, højere effektivitet og hurtigere leveringstider. Behovet for viden og analyser af virksomhedens workflow, og hvad der giver kunderne værdi, er større end nogensinde. For at optimere produktionen kan der samtidig være behov for at opbygge et ledelsessystem med faste standarder for de enkelte processer i virksomheden. En sådan standard kunne være ISO 12647.
Håndbog om ISO 12647
For at ruste medlemmerne af Grafisk Arbejdsgiverforening til såvel den interne som eksterne dialog om standardisering, har Grafisk Arbejdsgiverforening valgt at udgive en håndbog om standardiseret grafisk produktion.

”International Standardiseret Grafisk Produktion – ISO 12647” er en håndbog for grafiske virksomheder i Danmark og deres kunder.

Bogen fortæller bl.a. om:
  Hvad er ISO 12647
  Hvad kan standarden bruges til
  Hvor stor udbredelse forventes den at få
  Hvordan kan virksomhederne selv arbejde med den
  Hvad kan virksomheder og kunder få ud af at anvende ISO 12647
  Og hvad kræver det
 
Bogen er således en guide til, hvordan der kan produceres efter en international grafisk standard. Den kan både bruges som redskab på det strategiske og ledelsesmæssige niveau i virksomheden og som et opslagsværk i dagligdagen. Bogen kan samtidig anvendes som en fælles reference, når den grafiske virksomhed og tryksagsindkøberen indgår aftaler om tryksagsproduktion. På den måde kan den også være med til at styrke dialogen og samarbejdet mellem kunde og leverandør.

”International Standardiseret Grafisk Produktion – ISO 12647” er skrevet af Michael Abildgaard Pedersen, Mediehøjskolen (tidligere Den Grafiske Højskole), og det er den først bog om ISO 12647 på dansk.

Du kan læse mere om bogen og holde dig ajour med eventuelle opdateringer via bogens hjemmeside: www.12647.eu

Ny version og opdateringer til ISO 12647
  Ny version af ISO 12647-2
  Nyt og opdateringer til ISO 12647