Login

BRANCHE

Sti: BRANCHE / Netværk  Print
Forretningsmæssige netværk
Vil du gerne udvide din forretning, øge omsætningen og få flere beskæftigede? Så kan det være noget for din virksomhed at deltage i et strategisk samarbejde med andre virksomheder i et forretningsmæssigt netværk.

Med støtte fra EU og Region Midtjylland åbnes der op for, at virksomheder med op til 250 ansatte kan få tilskud til at etablere netværk og senere få udarbejdet handlingsplaner til at føre ideerne ud i livet. Det er ikke et krav, at netværket udelukkende skal bestå af grafiske virksomheder.

Projektet er opdelt i to faser. Først afdækkes, hvorvidt en netværksidé er bæredygtig, og ved brug af en facilitator (netværksmægler) drøfter virksomhederne de forretningsmæssige og økonomiske perspektiver i et samarbejde.

Hvis netværksmægleren vurderer, at samarbejdet er bæredygtigt, indstilles netværkets aktører til regionen, som på den baggrund kan give et tilskud på 50 % svarende til max. 600 timers ekstern konsulentbistand til at føre netværkets forretningsidé ud i livet.
Krav til at deltage
Som udgangspunkt skal hovedparten af netværkets deltagere have virksomhed i Region Midtjylland. Det betyder, at også virksomheder uden for regionen kan være med. Målet for deltagerne er, at der skabes vækst i omsætning, indtjening og beskæftigelse samt eventuelt øget eksport.

Der skal være tale om forretningsmæssige netværk, ikke erfa-grupper eller lignende. Det vil sige, økonomien skal være det primære fokusområde for netværket, og der skal være et klart strategisk sigte. Netværket skal bestå af minimum tre virksomheder.
Hvis du vil vide mere
Du kan få mere at vide ved at kontakte Michael Brochmann på mbn@ga.dk eller på tlf. 63 12 70 00.