Login

MILJØ/CSR

Sti: MILJØ/CSR / Viden og lovservice / REACH / Præregistrering  Print
Præregistrering 1. juni - 1. december 2008
Den 1. december 2008 er deadline i REACH for præregistrering for virksomheder, der producerer eller importerer kemiske stoffer fra lande udenfor EU i mængder over 1 tons pr. år. Der kan også være registreringspligter for virksomheder, der importerer færdige artikler (varer), som indeholder kemiske stoffer.
Hvis man ikke præregistrerer et stof, som man har registreringsansvaret for, er konsekvensen, at man må afbryde sin produktion, import og / eller markedsføring af stoffet eller det kemiske produkt, hvori stoffet indgår. Hvis man forpasser muligheden for præregistreringen, kan virksomhederne ikke fortsætte produktion eller import af stoffer, før de har fremsendt en fuld registrering. De kan dermed heller ikke følge de tidsfrister, der foreligger.
Der er på nuværende tidspunkt mindre end en måned til præregistreringen stopper - så hvis du har registreringspligter er det sidste chance. Vi anbefaler også at undersøge, om dine leverandører har præregistreret.
Efter 1. december 2008 er man som slutbruger forpligtet til kun at benytte stoffer, der er præregistreret af den leverandør, man benytter sig af. Det kan rent praktisk kun lade sig gøre ved kontakt til ens leverandør. Man bør derfor have en tæt kontakt til sine leverandører og få overblik over, om de stoffer man anvender, er blevet præregistreret. GA’s værktøj om REACH på www.ga.dk kan bruges som hjælp til denne dialog.

Hvis man konstaterer, at ens leverandør ikke har præregistreret et stof, man anvender, kan man kontakte en anden leverandør af samme stof for at få afklaret, om denne leverandør har præregistreret og efterfølgende agter at registrere stoffet til ens anvendelse.