Login

OM GA

Sti: OM GA / Presse / Pressemeddelelser mv. / Tryksager er populære  Print
Debatindlæg i Børsen 27.2.2009
Tryksager er populære
- men vi elsker at hade dem
Tryksager karakteriseres ofte som unødvendig, anmassende kommunikation, der forurener miljøet. Men to ud af tre danskere bruger de husstands­omdelte reklamer, og lige så mange foretrækker papiravisen. Glem den dårlige miljøsamvittighed, for danske tryksager har lav CO2 belastning.

Af adm. direktør Lars Bram, Grafisk Arbejdsgiverforening

Avisen du sidder med i hånden, belaster klimaet med ca. 80 g CO2. Læser du nyheder på nettet 30 minutter om dagen, belaster det med ca. 100 g CO2. Alt vi foretager os, belaster klimaet. Men de færreste ved hvor meget.

Vi danskere har et specielt forhold til tryksager, især dem der hver uge lander i postkassen. 90 pct. af dem, der modtager husstandsom­delte reklamer bruger dem hver uge, og 2 ud af 3 danskere siger i en ny undersøgelse, at rekla­metryksager gør dem i stand til at finde gode tilbud og handle billig­ere ind. Ugeaviserne er også populære. 7 ud af 10 danskere læser dem ofte eller altid. Og 63 pct. af danskerne foretrækker avisen i en papirudgave frem for på nettet, viser undersøgelsen. Samtidig er forbruget af blade og magasiner i vækst.

Den trykte kommunikation vokser i en stadig mere digital verden. Det skyldes, at print og digitale medier ikke er mod­sæt­ninger, men to kommunikationsformer med forskellige egenskaber og betydning i vores hverdag. Tryksagen er håndgribelig og over­skuelig, giver værdifuld, brugbar information. Den er enkel og brugervenlig, og så er den transportabel i tid og rum.

Men tryksager er også noget, vi næsten alle elsker at hade. Stakken af reklame­tryksager kritiseres, fordi vi tror, at de for­urener langt mere end de faktisk gør. Det samme gælder aviser og blade. Vi bruger dem flittigt, men vi vil ikke helt stå ved det. Det ‘pletter’ vores miljøbevidste image. Men de færreste ved, hvor meget tryksagerne påvirker familiens CO2-regnskab. Den daglige avis, ugeaviserne og de husstandsomdelte reklamer udgør ca. en procent af det sam­lede CO2 udslip i en gennemsnitlig dansk husstand. Det svarer til knap 130 kg. CO2 om året. Bære­­dyg­tig nor­disk skovdrift, ef­fektiv og energibesparende papirproduktion baseret på bio­masse og vandkraft, genanvendelse af tryksager og 15 års systematisk miljøindsats i de grafiske virksomheder sikrer danske aviser, blade og reklametryksager en god miljøprofil.