Login

NYHEDER

Sti: NYHEDER / GA's nyhedsbrev / Nyhedsbrevarkiv 2007-14 / 2010 / Nyt fra GA - 23. februar 2010  Print
Udbud: Kommuner mangler overblik
Kun to ud af ti kommuner har overblik over deres samlede indkøb af grafiske ydelser. Kun en fjerdedel af dem køber centralt ind, og kun hver tredje sender alle opgaver i offentligt udbud. Det viser en rundspørge, som GA har foretaget blandt landets kommuner. Læs mere
Dilemma om tryksager
To tredjedele af de danske virksomheder og offentlige institutioner mener, at erhvervslivet og det offentlige bør kommunikere mindre på tryk og mere på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra GA. Samtidig siger over halvdelen, at trykte materialer ofte giver bedre information og større overblik end nettet. Læs mere
OK 2010
Efter forliget mellem DI og CO-industri kan forhandlingerne på de øvrige overenskomstområder nu for alvor begynde. For GA drejer det sig om den grafiske overenskomst, den grafiske funktionæroverenskomst og serigraf- og digitalprintoverenskomsten, og næste gang parterne mødes er 1. marts.

Overenskomsterne løber imidlertid kun frem til 28. februar, og forbundene har derfor varslet konflikt fra 1. marts. Konfliktvarslingerne forventes dog at blive udsat af Forligsinstitutionen, så der gives plads til, at forhandlingerne kan afsluttes.
Europæisk enighed om klimastandard
Den europæiske brancheorganisation, Intergraf, har nu vedtaget en fælles standard for klimaberegning. Det skete den 8. februar efter adskillige måneders forhandlinger og analyser, hvor GA har spillet en afgørende rolle.

Vedtagelsen forventes at få stor betydning for udbredelsen af GA klimaberegner i de øvrige europæiske lande. GA klimaberegner er nemlig det første værktøj i Europa, som operationaliserer den nye fælles standard.
Meget svag lønstigning
Næsten to tredjedele af de ansatte på den grafiske overenskomst blev ikke reguleret i perioden oktober 2008 til oktober 2009. Det viser en ny analyse, som GA har gennemført for perioden.

Analysen viser desuden, at omkring en tredjedel blev reguleret til en højere løn. For et par procent af de ansatte var der tale om en negativ regulering med lønnedgang.
Revision af lønstatistikken
En revision af lønstatistikkens data viser, at stigningen i gennemsnitslønnen for faglærte fra oktober 2008 til oktober 2009 blev lidt mindre end først antaget. Niveauet for de faglærtes gennemsnitsløn skal således korrigeres ned fra 1,8 til 1,5 pct. Læs mere (kræver login)
Affaldsstamkort afskaffes
Fra 1. januar 2010 er de såkaldte affaldsstamkort blevet afskaffet. Det betyder, at virk-somhederne ikke længere skal registrere oplysninger om deres affaldsproduktion via stamkort. Læs mere
Hårdt for grafisk branche i Østeuropa
Krisen kradser også i Østeuropa. Det viser de nyeste landerapporter, som GA har fået udarbejdet for Baltikum og Polen.

Særligt hårdt ramt er Baltikum, hvor det største trykkeri er gået konkurs. Og både Letland og Litauen oplever markante fald i omsætningen på grafiske produkter på hjemmemarkederne. Det medfører større aggressivitet og priskonkurrence på eksportmarkederne. Læs mere (kræver login)
Forbedret eksport- og sourcingrådgivning
Det er nu muligt at få op til 35 timers gratis rådgivning, hvis virksomheden enten ønsker at komme ind på et nyt eksportmarked eller ønsker at finde en partner til sourcing-aktiviteter.

GA har en fast tilknyttet konsulent hos Danmarks Eksportråd til at rådgive virksomheder inden for den grafiske branche. Tilbuddet om gratis rådgivning gælder for virksomheder med under 50 ansatte og under 50 mio. kr. i årlig omsætning. Læs mere