Login

BRANCHE

Sti: BRANCHE / Globalisering / Udenrigshandelstal  Print
Udenrigshandelstal
GA udarbejder årligt statistik over udenrigshandelen for den grafiske industri i Danmark på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik.

Denne statistik omhandler den direkte import af tryksager til Danmark. Det vil sige, den indirekte import via manualer m.m., som kommer ind i Danmark med andre produkter, er ikke medregnet.

Eksportunderskuddet er faldende i 2013, hvilket skyldes faldende import på 14,1 pct. og en fremgang i eksporten på 9,8 pct.
Mia. kr.
2012
2013
Import
2,56
2,23
Eksport
1,99
2,18
Balance
-0,57
-0,05
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.
Eksportmarkeder
Her under er oplistet Danmarks otte største eksportmarkeder for tryksager. I 2013 har der primært været stigninger i eksporten af tryksager. Især USA har haft en markant fremgang i eksporten af tryksager i 2013 på 113,1 pct.
Mio. kr.
Eksport 2013
Ændring i forhold til 2012
Norge
757,5
31,1 pct.
Sverige
607,0
-2,0 pct.
Tyskland
198,7
3,0 pct.
Finland
94,6
11,4 pct.
USA
75,5
113,1 pct.
Storbritannien
75,0
-5,2 pct.
Holland
40,6
-12,1 pct.
Frankrig og Monaco
36,7
-3,2 pct.
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Handel fordelt på varegrupper
Der er fremgang i eksporten på tre af de fem eksportartikler inden for den grafiske branche. Varegruppen varekataloger har en fremgang på 100,6 pct. i 2013.

Samlet set er importen af tryksager faldet med 14,1 pct. Den eneste gruppe med stigende import er tryksager, som stiger med 2,4 pct. i 2013.
Mio. kr.
2013

Ændring i forhold til 2012
Eksportartikler
Eksport
Andel af samlet eksport
1. Bøger/Brochurer
605,1
27,5 pct.
8,0 pct.
2. Reklametryksager
467,6
21,2 pct.
6,0 pct.
3. Varekataloger
463,6
21,1 pct.
100,6 pct.
4. Tryksager
334,6
15,2 pct.
-10,4 pct.
5. Aviser / Tidsskrifter
329,9
15,0 pct.
-19,1 pct.
Total
2.200,7
100 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Importmarkeder
Tyskland er fortsat det markant største importmarked for tryksager i 2013. Der er et fald i importen fra Tyskland på 14,8 pct. På andenpladsen er Storbritannien, hvorfra importen af tryksager er faldet med 0,3 pct. siden 2012.

Blandt de otte største importlande har Polen haft den største fremgang i 2013 med 44,3 pct. og har rykket sig fra en 9. plads i 2012 til en 5. plads i 2013. Ud over Polen er Finland det eneste land, hvor importen af tryksager stiger i 2013 med 30 pct.
Mio. kr.
Import 2013
Ændring i forhold til 2012
Tyskland
597,1
-14,8 pct.
Storbritannien
336,2
-0,3 pct.
Sverige
273,8
-7,7 pct.
Holland
179,4
-4,9 pct.
Polen
98,5
44,3 pct.
Finland
91,3
30,0 pct.
Italien
70,4
-53,5 pct.
Kina (inkl. Hong Kong)
64,7
-27,6 pct.
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Henvendelse om udenrigshandel rettes til Michael Brochmann Nielsen på mail mbn@ga.dk eller telefon 63 12 70 00.