Login

BRANCHE

Sti: BRANCHE / Globalisering / Udenrigshandelstal  Print
Udenrigshandelstal
GA udarbejder årligt statistik over udenrigshandelen for den grafiske industri i Danmark på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik.

Denne statistik omhandler den direkte import af tryksager til Danmark. Det vil sige, den indirekte import via manualer m.m., som kommer ind i Danmark med andre produkter, er ikke medregnet.

Eksportunderskuddet er svagt stigende i 2014, hvilket skyldes stigende import på 4 pct. og en beskeden fremgang i eksporten på 3,4 pct.
Mio. kr.
2013
2014
Import
2.278
2.369
Eksport
2.201
2.275
Balance
-0,077
-0,094
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.
Eksportmarkeder
Nedenfor er oplistet Danmarks otte største eksportmarkeder for tryksager. I 2014 har der primært været stigninger i eksporten. Især Frankrig og Monaco har haft en fremgang i eksporten af tryksager i 2014 på 48 pct.
Mio. kr.
Eksport 2014
Ændring i forhold til 2013
Norge
836,3
10,4 pct.
Sverige
648,3
6,8 pct.
Tyskland
224,9
13,2 pct.
Finland
98,0
3,6 pct.
Storbritannien
70,2
-6,4 pct.
Frankrig og Monaco
54,3
48,0 pct.
USA
36,9
-51,1 pct.
Holland
32,6
-19,8 pct.
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Handel fordelt på varegrupper
Der er fremgang i eksporten på tre af de fem eksportartikler inden for den grafiske branche. Varegruppen tidsskrifter har en fremgang på 33,4 pct. i 2014.
Mio. kr.
2014

Ændring i forhold til 2013
Eksportartikler
Eksport
Andel af samlet eksport
1. Bøger/Brochurer
551,0
24,2 pct.
-8,9 pct.
2. Reklametryksager
506,0
22,2 pct.
8,2 pct.
3. Aviser / Tidsskrifter
440,1
19,3 pct.
33,4 pct.
4. Varekataloger
422,6
18,6 pct.
-8,8 pct.
5. Tryksager
355,4
15,6 pct.
6,2 pct.
Total
2.275,2
100 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.
Samlet set er importen i de fem varegrupper stigende. Den eneste gruppe med faldende import er bøger, som falder med 8,7 pct. i 2014.

Importmarkeder
Tyskland er fortsat det markant største importmarked for tryksager i 2014. Der er et fald i importen fra Tyskland på 1 pct. På andenpladsen er Storbritannien, hvorfra importen af tryksager er steget med 7,1 pct. siden 2013.

Blandt de otte største importlande har Østrig haft den største fremgang i 2014 med 57,3 pct. og har rykket sig fra en 14. plads i 2013 til en 7. plads i 2014.
Mio. kr.
Import 2014
Ændring i forhold til 2013
Tyskland
591,1
-1,0 pct.
Storbritannien
360,2
7,1 pct.
Sverige
244,8
-10,6 pct.
Holland
183,0
2,0 pct.
Polen
127,6
29,6 pct.
Finland
87,8
-3,8 pct.
Østrig
81,1
57,3 pct.
Tjekkiet
77,7
31,0 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Henvendelse om udenrigshandel rettes til Michael Brochmann Nielsen på mbn@ga.dk eller telefon 63 12 70 00.