Login

BRANCHE

Sti: BRANCHE / Globalisering / Udenrigshandelstal  Print
Udenrigshandelstal
GA udarbejder årligt statistik over udenrigshandelen for den grafiske industri i Danmark på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik.

Denne statistik omhandler den direkte import af tryksager til Danmark. Det vil sige, den indirekte import via manualer m.m., som kommer ind i Danmark med andre produkter, er ikke medregnet.

Eksportunderskuddet er faldende i 2012, hvilket skyldes faldende import på 8,3 pct. og en fremgang i eksporten på 11,7 pct.
Mia. kr.
2011
2012
Import
2,78
2,55
Eksport
1,82
1,96
Balance
-0,96
-0,59
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.
Eksportmarkeder
Her under er oplistet Danmarks otte største eksportmarkeder for tryksager. I 2012 har der primært været stigninger i eksporten af tryksager. Især Finland har haft en markant fremgang i eksporten af tryksager i 2012 på 47,5 pct.
Mio. kr.
Eksport 2012
Ændring i forhold til 2011
Sverige
588,0
-3,0 pct.
Norge
578,6
46,3 pct.
Tyskland
192,3
-15,1 pct.
Finland
74,9
47,5 pct.
England
69,6
10,6 pct.
Polen
47,9
23,9 pct.
Holland
44,5
-12,5 pct.
USA
35,4
-21,6 pct.
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Handel fordelt på varegrupper
Der er fremgang i eksporten på tre af de fem største eksportartikler inden for den grafiske branche. Den største varegruppe bøger/brochurer har en fremgang på 26,4 pct. i 2012.

Samlet set er importen af tryksager faldet med 8,3 pct. Den eneste gruppe med stigende import er bøger/brochurer, som stiger med 7 pct. i 2012.
Mio. kr.
2012

Ændring i forhold til 2011
Top 5. eksport artikler
Eksport
Andel af samlet eksport
1. Bøger/Brochurer
557,3
28,5 pct.
26,4 pct.
2. Aviser / Tidsskrifter
401,4
20,5 pct.
-19,0 pct.
3. Reklametryksager
383,8
19,6 pct.
-3,6 pct.
4. Tryksager
241,3
12,3 pct.
-2,5 pct.
5. Varekataloger
237,9
12,2 pct.
131,2 pct.
Total
1821,3
93,1 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Importmarkeder
Tyskland er fortsat det markant største importmarked for tryksager i 2012. Der er et fald i importen fra Tyskland på 32,2 pct. På andenpladsen er England, hvorfra importen af tryksager er steget med 17,5 pct. siden 2011.

Blandt de otte største importmarkeder har Italien haft den største fremgang i 2012 med 107,9 pct. og har rykket sig fra en 10. plads i 2011 til en 5. plads i 2012. Ud over Italien er England og Sverige de eneste lande, hvor importen af tryksager stiger i 2012 med hhv. 17,5 og 13 pct.
Mio. kr.
Import 2012
Ændring i forhold til 2011
Tyskland
688,2
-32,2 pct.
England
406,9
17,5 pct.
Sverige
276,8
13,0 pct.
Holland
203,6
-1,8 pct.
Italien
149,7
107,9 pct.
Kina (inkl. Hong Kong)
89,2
-6,7 pct.
Polen
72,4
-17,6 pct.
Schweiz
70,8
-33,1 pct.
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Henvendelse om udenrigshandel rettes til Michael Brochmann Nielsen på mail mbn@ga.dk eller telefon 63 12 70 00.