Login

OM GA

Sti: OM GA / Presse / Pressemeddelelser mv. / SKI_pressemeddelelse  Print
5. januar 2011
SKI-annullering koster
grafiske virksomheder millioner

Grafisk Arbejdsgiverforening vurderer, at SKI's seneste annullering af de grafiske rammeaftaler har kostet medlemsvirksomhederne op i mod et tocifret millionbeløb i spildt arbejde.
SKI markerede indgangen til det nye år med at annullere samtlige grafiske rammeaftaler. Det er den foreløbige kulmination på en årrække med mildest talt kaotiske forhold.

I 2008 måtte fem grafiske aftaler annulleres efter tilbudsgivningen, fordi Konkurrencestyrelsen afgjorde, at SKI havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet. Endnu værre blev det i foråret 2010, da Klagenævnet for Udbud skød SKI’s udbud på tryk og efterbehandling ned i flammer.

Og senest er vi knap kommet ind i 2011, før SKI har opsagt 15 rammeaftaler, herunder de grafiske. Denne gang skete det efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kendte en SKI-aftale ulovlig.

Grafisk Arbejdsgiverforening har nøje fulgt forløbet med de grafiske rammeaftaler og har gang på gang protesteret over sagsbehandlingen på medlemmernes vegne.

– På den ene side er det positivt, at SKI's nye konstituerede direktør nu har taget konsekvensen af bl.a. Grafisk Arbejdsgiverforenings kritik og prøver at skabe klare linjer, udtaler chefkonsulent Michael Brochmann, GA.

På den anden side konstaterer han, at der har været tale om et dybt utilfredsstillende forløb med mange fejltrin, og at aftalen nu er sagt op efter bare to måneder.

– Vi har senest advaret mod at sætte delaftalen på tryk og efterbehandling i gang, fordi vi vurderede, at en stor del af dens omsætning ville forsvinde, efter Statens Indkøb i starten af 2010 ligeledes sendte trykydelser i udbud og samtidig åbnede op for, at kommunerne også kunne benytte sig af denne aftale. Dermed stak SKI de grafiske leverandører blår i øjnene.

– Det er bare ét forhold blandt mange, og nu må vi konstatere, at omkring 40 medlemsvirksomheder atter har spildt tid på at komme i betragtning på en grafisk rammeaftale, som SKI har sagt op.

GA har siden SKI's annullering af de grafiske rammeaftaler været i kontakt med en række medlemsvirksomheder for at få en ide om omfanget af den tid, de har brugt på papirarbejdet.

– Vi vurderer, at de enkelte virksomheder har brugt op mod tre uger i gennemsnit, og det betyder, at det har kostet virksomhederne, hvad der svarer til et to-cifret millionbeløb. Desuden har de udvalgte virksomheder haft udgifter til it-tilpasning og i nogle tilfælde ansættelse af salgsfolk til håndtering af SKI's kunder, siger Michael Brochmann.

Til redaktionen:

Yderligere oplysninger kan fås hos Michael Brochmann, Grafisk Arbejdsgiverforening, telefon 63 12 70 00 eller mobil 23 65 65 33. Han kan også formidle kontakt til grafiske virksomheder, som er villige til at udtale sig om sagsforløbet.