Login

NYHEDER

Sti: NYHEDER / Magasinet Aftryk / Artikelarkiv 2003-2014 / 2011 / Nr. 5 september 2011. Tema: Grafisk outsourcing / Konkurrencen tvinger os til at udfase jobs  Print
Konkurrencen tvinger os til at udfase jobs
Bureauet envision sender fra årsskiftet en stor del af produktionen af Føtex’ tilbudsavis til Vietnam.
Adm. direktør Mona Juul fra bureauet envision så helst, at samtlige grafiske jobs forbliver i Danmark. Hun tror bare ikke på, at det længere er muligt og mener, vi skal vænne os til, at de manuelle, tidstunge opgaver i prepress flytter til udlandet.

– I hvert fald lige i øjeblikket. Først når automatikken kan følge med, vil nogle af opgaverne komme tilbage, siger hun og tilføjer, at det ikke er et mål i sig selv at flytte opgaver ud af landet.

– Men det handler om at producere billigst i den bedste kvalitet.

Det århusianske bureau tog selv springet i maj med beslutningen om at udfase en betydelig del af produktionsarbejdet af Føtex’ tilbudsavis til Vietnam. I den forbindelse blev 37 af 114 medarbejdere opsagt.

En del af arbejdet med tilbudsavisen fra Føtex bliver i fremtiden udført på Minh Graphic i Saigon, en virksomhed som envision ejer sammen med BUCHS A/S i Randers og IFU, Investeringsfonden for Udviklingslandene.

– Konkurrencen tvinger os til det. Vi har siden starten for 22 år siden lagt vægt på at tilbyde kvalitetsproduktion til en god pris. Vi går ikke på kompromis, men insisterer fx på at alle opgaver udføres med prøvetryk. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at matche den pris, der findes på markedet, og derfor har vi været nødt til at se på muligheder uden for Danmark.

envision har i forvejen automatiseret processerne så meget som muligt og udviklet egen it-platform, der kan få data, fx billeder og tekst, til at kommunikere, men det er ikke længere tilstrækkeligt, hvis virksomheden skal fortsætte som reklamebureau, vurderer hun.
Et vidensbureau
Udfasningen af arbejde til Vietnam betyder konkret, at envision skærer en del af det oprindelige forretningsgrundlag, nemlig den grafiske produktion, væk og vil koncentrere sig om bureaudelen.

– Vi vil fortsat have noget grafisk produktion i huset, men ellers går vi en helt ny fremtid i møde, konstaterer Mona Juul.

Nu skal der ske en styrkelse af envisions videnstilbud som fx strategiudvikling og markedsføring af butikskæder, ligesom bureauet vil styrke sine kompetencer på tendenser inden for forbrugsmønstre.
Åben om processen
Mona Juul valgte at være helt åben om processen, ikke bare over for medarbejderne men også offentligheden og kunderne. Det sidste skete bl.a. i form af en detaljeret pressemeddelelse på envisions hjemmeside.

– Det har selvfølgelig været hårdt at måtte opsige 37 medarbejdere, men vi har valgt at sige det, som det er, og vores åbenhed har betydet, at beslutningen ikke er kommet bag på nogen. Alle har kunnet se, hvor det bar hen, og vi har da heller ikke hørt nogen bebrejdelser. Sådan er vores kultur. Vi synes, det var mest fair at gøre det på den måde.

De opsagte medarbejdere har fået tilbudt hjælp fra et coachingfirma, der skal hjælpe dem med at tackle fyringerne, så de kan komme videre. Desuden har de kunnet få rådgivning om, hvordan de kan sælge sig selv bedst muligt til nye arbejdsgivere.

– Vi har heldigvis også et godt ry, og det har fået andre virksomheder til at ringe til os og spørge efter vores medarbejdere. Mange fik allerede en måned efter opsigelserne nyt job.
Et logisk skridt
Åbenheden omkring udfasningen af arbejde til Vietnam udløste dog også en beskyldning om prisdumpning fra enkelte medier og branchekilder. Her blev det fremført, at envision havde sænket prisen med op mod 40 pct. for at beholde Føtex som kunde. En beskyldning som Mona Juul klart afviser.

– Hvis vi skulle sænke prisen med 40 pct., kunne vi lige så godt lukke bureauets produktionsafdeling og se os om efter et andet job. Det kunne envisions økonomi slet ikke holde til. Vi lagde da også straks et dementi ud på vores hjemmeside. Jeg har heller ikke efterfølgende kunnet få dokumentation for beskyldningerne.

Hun ved godt, at når man taler outsourcing, er der mange, som straks siger ”lave priser”.

– Men for os var outsourcing det næste logiske skridt, efter vi er kommet så langt, vi kunne, med automatisering og med at få kunderne til at lave et bedre forarbejde. Jeg ser det som et naturligt skridt for at beholde vores plads på markedet.
Søde, sjove og kloge
envision har brugt halvandet år på at finde en virksomhed, der kunne tage imod opgaverne, og det blev Minh Graphic.

– Det var vigtigt for os at finde en virksomhed, hvor produktionen foregår under anstændige forhold, og det fandt vi i samarbejdet med BUCHS og IFU. Vi blev medejere af Minh Graphic i 2010.

Mona Juul fortæller, at hun inden da havde hørt forskellige nedsættende bemærkninger om vietnamesiske grafiske medarbejdere:

– Men jeg oplever dem som kompetente, lærevillige og med lyst og mod til at gå i lag med de opgaver, de får. De er sjove og kloge mennesker, og for dem er der ikke noget, der hedder ”kedeligt arbejde”, men derimod opgaver, der skal løses.

Men selvfølgelig er der kulturforskelle, og de behandles bedst ved at udvise respekt og bruge tid på at få afstemt begge parters forventninger til arbejdet.

Kulturforskellene slår også igennem i forholdet til design. Mona Juul fortæller, at hvis en vietnameser fik til opgave at kreere en forside, så ville der være gode chancer for en overdådig masse guld og glimmer.

– Men ellers har de i bund og grund de samme ønsker som os andre i denne del af verden. De ønsker et godt arbejde, så de kan forsørge deres familie.
Vidensarbejde
Mona Juul er også formand for DRRB, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, og med den kasket på forudser hun en fortsat forskydning i arbejdsområderne, hvor det manuelle og produktionsorienterede vil vige til fordel for det vidensbaserede.

– Lad mig give et eksempel inden for it. Vi har som sagt automatiseret processerne, der får data som tekst og billeder til at ”tale” sammen. Når vi får noget fra en kunde, kan der ofte være fejl i det, og i stedet for manuelt at gå ind og rette hver fejl, har vi udviklet et system, hvor et script automatisk retter dem alle.

Et andet eksempel kommer fra Vietnam, hvor internetforbindelserne ikke har samme stabilitet som herhjemme. For at imødegå dette har envision udviklet en løsning, der komprimerer de data, der sendes mellem Danmark og Vietnam, så de ikke belaster nettet så meget.

– I reklamebranchen er der ikke mange, der har den slags it-kompetencer til tung reklameproduktion, og de er eksempler på vidensudvikling, der kan bevare jobs i Danmark.

Hun ser det derfor som en fælles brancheopgave at holde fast i og videreudvikle områder som kreativitet, effektivitet og idéudvikling.

Overordnet ser hun branchens fagfolk som ”dygtige og ærekære” i forhold til de faglige dyder. Uddannelsesniveauet er også fint på områder som projektledelse, styring og it-udvikling. Det er mere problematisk med hensyn til de kreative og strategiske elementer i de økonomiske uddannelser på handelshøjskolerne.

– Jeg synes, det ville være relevant, hvis undervisning i sociale medier blev en del af fx cand. merc.-studiet, siger hun.

Endelig forudser hun fortsat kraftig vækst i Sydøstasien og Kina, og derfor mener hun heller ikke, at det ville være af vejen, hvis den hjemlige undervisning i engelsk blev styrket, og at danskere begyndte at lære sig fremmedsprog som vietnamesisk eller kinesisk.

– For slet at tale om at få kulturelle kompetencer til at begå sig i disse egne af verden.
Husk at tage elever
Og så her til sidst så hun gerne, at branchens virksomheder tog flere elever ind.

– Vi har et fælles ansvar for, at vi har arbejdskraft i fremtiden, og det ville være sørgeligt, hvis det ender med lovgivning og tvang på dette område. Træning af fremtidens arbejdskraft er en naturlig del af at drive virksomhed, understreger hun.