Login

NYHEDER

Sti: NYHEDER / Magasinet Aftryk / Artikelarkiv 2003-2014 / 2011 / Nr. 5 september 2011. Tema: Grafisk outsourcing / Outsourcing styrker konkurrenceevnen  Print
Outsourcing styrker konkurrenceevnen
Den danske mode- og tekstilbranche har over 40 års erfaring med udflytning af produktionen. Og tre ud af fire medlemsvirksomheder ser i dag lyst på fremtiden.
Danske modevirksomheders konkurrenceevne sikres bedst, hvis produktionen kan udføres billigere i udlandet og i samme kvalitet som i Danmark. Det giver råd til livsnødvendig innovation og udvikling herhjemme.

Sådan lyder Preben W. Friis’ konklusion, når han ser tilbage på de seneste 40 års historie i den organisation, han er adm. direktør for, nemlig Dansk Mode & Textil.

Og han har noget af have sit synspunkt i, for udlandet synes så godt om dansk tøjdesign, at eksporten er fordoblet på ti år – fra 1998 til 2008 – og er i dag over niveauet, fra før krisen satte ind.
Forskel – men også paralleller
Nu er der selvfølgelig en væsentlig forskel på de to brancher, for hvor den grafiske hovedsagelig producerer til det danske hjemmemarked, sælger beklædningsbranchen ni ud af ti stykker tøj i udlandet.

Men der er også paralleller, for i begge tilfælde er udfordringen at få de produktions- og løntungeopgaver udført billigere og samtidig styrke udviklingsdelen. Lad os derfor prøve at se på, hvad det er, der er sket i beklædningsbranchen.

Preben W. Friis fortæller, at udflytningen af produktionen er foregået i flere bølger – alle med en cyklus på ca. ti år.

I slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne gik udflytningen til sydeuropæiske lande som Portugal og Grækenland. Så kom endnu en stor bølge i begyndelsen af 90’erne, denne gang til Polen, Tyrkiet, Ukraine og Baltikum. Og lige nu handler det om Kina, Indien og Bangladesh.

– Kina er det store sted for branchen i øjeblikket, siger han. – Priserne er steget her, men landet er så stort, at der er markante forskelle på lønningerne ved kysten og længere inde i landet. Så selv om jeg har hørt om virksomheder, der er begyndt at undersøge forholdene i Vietnam og Indien, ser jeg endnu ingen tegn på stor udflytning fra Kina.
Pris, kvalitet og CSR
Det er selvfølgelig ikke ukompliceret at flytte produktionen rundt, alt efter hvor priserne er attraktive, for kravene til logistikken og kontrollen stiger for hver kilometer.

– Der skal hele tiden være balance mellem pris og kvalitet, og hertil kommer CSR-delen, som også er blevet en del af det gode købmandsskab, understreger Preben W. Friis. Han tilføjer, at det sidste element af samme grund er blevet et område, hvor Dansk Mode & Textil også sætter ind med rådgivning til sine medlemsvirksomheder.

Man har bl.a. udviklet en guide, der er baseret på FN’s Global Compact principper, og som er en vejledning og tjekliste for virksomheder, der arbejder internationalt.

– CSR er en nødvendig del i forbindelse med outsourcing og globalisering, og det har vist sig, at det kan være en god forretning. Der kan hentes markedsandele ved at arbejde målrettet med CSR og bæ-redygtighed, konstaterer han.
Vækst i modedelen
Dansk Mode & Textil organiserer, som navnet antyder, to former for virksomheder. Modedelen har vi været inde på, og hvad angår tekstildelen (herunder tæpper), så har den ikke oplevet samme udflytning, da området er mere maskintungt end løntungt og derfor stadig findes i Danmark.

Men der er sket et skred i fordelingen af væksten. De to områder tegnede sig tidligere for hver sin halvdel af branchens omsætning, men i dag står mode for de totredjedele. Beskæftigelsen er ligeledes støt voksende på dette område, mens den er svagt faldende på tekstildelen. De to områder havde henholdsvis 11.300 og 6.600 ansatte i 2010.

Årsagen til de flere ansatte på modeområdet skyldes bl.a. flere folk til indkøb og logistik.

– Det giver sig selv, at når produktionen foregår i et fjerntliggende land som Kina, er det afgørende at have medarbejdere til at sikre sig, at de rette varer produceres til aftalt tid og kommer frem til kunderne i udlandet.

Og virksomhederne er optimistiske. Langt de fleste i begge områder forventer øget omsætning i år. 54 pct. af modevirksomhederne melder om fremgang i første halvdel af 2011 – især til lande som Tyskland og Sverige, der sammen med Holland, Norge og Finland udgør de største markeder. Hver tredje modevirksomhed forventer nye ansættelser.

Og ser vi på tekstilvirksomhederne, så venter otte ud af ti fremgang i år, og fire ud af ti forventer at ansætte flere medarbejdere.

Preben W. Friis’ forklaring på dette lyse fremtidssyn lyder således:

– De medlemsvirksomheder, der har overlevet hele denne omstillingsproces, er kendetegnet ved, at de dels er konkurrencedygtige, dels udviser et godt købmandsskab, hvor de konstant har tjek på internationale variabler som pris, produktionsforhold og logistik.

Han ser i dag branchen som ”internationalt funderet, forandringsparat og lynhurtig til at reagere, når situationen kræver det”.

– Men vi har også lang tids erfaring. Branchen har fokuseret på eksport og dermed haft et internationalt udsyn siden 2. verdenskrig.
Støtter med rådgivning
Det er dog ikke hele forklaringen. Dansk Mode & Textil har som arbejdsgiverforening valgt at gå aktivt ind med rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forbindelse med udflagning af produktionen.

– Helt tilbage fra de første outsourcingbølger har vi bistået vores medlemsvirksomheder og rådgivet om, hvor de kan lægge produktionen, hvem de skal kontakte osv. Vi har sågar haft et kontor i Kina i en periode. Vores holdning har været, at udflagning var noget, der ikke kunne undgås, og frem for at stikke hovedet i busken, har vi ønsket at gå ind og hjælpe hvert enkelt medlem med at få så sund en virksom-hed som muligt.

Derfor har organisationen i dag fire personer (ud af 25) ansat til at rådgive om eksport, told og handels-politik. Også på hjemmesiden afspejles dette fokus i en lang række artikler om disse emner. Læs mere på www.dmogt.dk.