Login

NYHEDER

Sti: NYHEDER / Magasinet Aftryk / Artikelarkiv 2003-2014 / 2011 / Nr. 7 november 2011. Tema: Digitaltryk i hverdagen / Konkurrencen fra øst: Danmark kan godt være med  Print
Konkurrencen fra øst: Danmark kan godt være med
Trods lave lønninger og nye maskiner er truslen fra Tjekkiet ikke overhængende. Det konkluderer danske virksomhedsledere efter en grafisk erhvervsrejse til det tidligere østblokland.
Dét var aldrig gået i Danmark. Sådan lyder det spontant fra en af de danske virksomhedsledere, som deltog i GA’s erhvervsrejse til Tjekkiet den 18.-22. september.

Vi befinder os på Svoboda Press, Tjekkiets største trykkeri, der bl.a. trykker kataloger for flere danske supermarkeder. Det, som deltageren henviser til, er en klæbebinder – en maskine til indbinding af bøger – hvor alle lågerne står på vid gab til fare for de ansatte.

Og så undrer den danske deltager sig over, hvorfor der er så mange personer omkring de veltrimmede maskiner i virksomheden.

Lignende kommentarer kom fra de øvrige 16 deltagere under rundturen til fem af Tjekkiets største og mest driftige trykkerier. Og konklusionen er entydig: Trods lave lønninger og nye maskiner er truslen fra de tjekkiske virksomheder mindre end forventet. Det skyldes først og fremmest lav effektivitet. Der er alt for mange hænder om at løse opgaverne, særligt i bogbinderiafdelingerne, og så er der som nævnt også et par problemer med arbejdsmiljøet.
Pres på bogmarkedet
Importen af tryksager fra Tjekkiet til Danmark har ellers været stærkt stigende de senere år. I 2010 udgjorde den 87 mio. kr., og det er en stigning på 128 pct. på to år.

Samtidig er lønniveauet lavt. En trykker får omkring 50 kr. i timen og en arbejdsmand det halve. Arbejdstiden er officielt 40 timer om ugen, og virksomhederne har generelt levere driftsomkostninger end i Danmark.

Men krisen har også ramt Tjekkiet, og det har ikke mindst kunnet mærkes på produktionen af bøger. Ganske vist er markedet kun gået ned med fem pct. inden for det seneste år, men bl.a. CPI Moravia Books frygter, at det vil skrumpe kraftigt i de kommende år på grund af e-bøgerne.

– Derfor ser vi os nu om efter nye muligheder i udlandet, siger salgschef Pawel Slawatycki. Moravia Books er den tjekkiske afdeling af CPI, som er Europas største producent af sort/hvid-bøger med tilsammen 1.300 ansatte og en årlig produktion af bøger på 180 mio. eksemplarer.

I forvejen bliver flere af de bogbinderiopgaver, der er for dyre til at blive produceret i Tyskland og Østrig, sendt til Tjekkiet. Og noget tyder på, at Morovia Books vil gå efter endnu flere af den type opgaver.

Også PBtisk, som er en 100 pct. tjekkisk ejet grafisk virksomhed, taler om et trængt marked.

– Hele bogmarkedet er blevet presset på grund af krisen, og der foregår i dag en hård og usikker kamp, fortæller virksomhedens salgschef Jaroslav Skudrna. Han vil også gerne gøre op med den vestlige forestilling om, at fordi lønningerne er lavere, så er priserne meget lavere.

– Det er dyrt med maskinerne, papirpriserne osv., så jeg vil gerne advare imod, at I konkluderer, at priserne er meget lavere end i Danmark, siger han til den danske delegation.
Den nyeste maskinpark
Jaroslav Skudrna afviste samtidig, at virksomheden havde fået EU-støtte til at købe maskinerne. I alle de fem virksomheder, som danskerne besøgte, var maskinparken ny og velfungerende. Men ifølge dem selv havde de ikke fået støtte hverken fra EU eller den tjekkiske stat.

Og på trods af krisen var en af virksomhederne, nemlig Typos, nu i gang med at investere i yderligere to store KBA-maskiner.

Typos er en del af den internationale EDS-gruppe, som har produktion i fem forskellige lande. Den tjekkiske afdeling tæt ved Prag fungerer som underleverandør til store mailkampagner, et marked, der i modsætning til bogmarkedet, er knapt så trængt.

– Vi har mærket krisen, og for to år siden gik omkring 300 grafiske virksomheder i Tjekkiet konkurs. Men nu er der gang i hjulene igen, lyder det fra salgschefen.
Miljø på dagsordenen
Stort set alle de besøgte virksomheder er miljøcertificerede, og det indgår også i deres markedsføring. Men Graspo er den virksomhed, som går mest offensivt til værks.

Graspo ligger i Zlín, den vestlige del af Tjekkiet, har 200 ansatte og er specialiseret i opgaver med megen færdiggørelse. Det meste af virksomhedens energibehov dækkes ved hjælp af solpaneler, og Graspo gør en del ud af at fortælle, at de også tilbyder FSC-certificeret papir.

– Det er noget, som især de tyske kunder efterspørger, siger Graspos salgsdirektør Andrea Krystková.

Og apropos papir, så er de tjekkiske virksomheder udsat for akkurat samme prisstigninger som de danske. Så også på det punkt er der altså flere lighedspunkter mellem de to lande.