Login

OM GA

Sti: OM GA / Presse / Pressemeddelelser mv. / Trist dag for den grafiske branche  Print
Trist dag for den grafiske branche
Regeringens beslutning om at udskyde en ændring af momsloven, der ville sikre lige vilkår for trykkerier inden for og uden for EU, skaber usikkerhed i den grafiske branche.
– Danske trykkerier har længe set frem til, at momshullet blev lukket, således at magasinudgiverne ikke kan slippe for moms blot ved at flytte trykningen til Norge eller Schweiz. Nu kommer vi til at vente endnu længere, og det er naturligvis rigtig trist, siger adm. direktør i Grafisk Arbejdsgiverforening, Lars Bram.

– Ganske vist bliver lovændringen kun udsat et halvt år, men vi ved, at mange udgivere har afventet lovændringen før de placerede deres ordrer. Derfor frygter jeg, at den grafiske branche vil gå glip af nye millionordrer på grund af politikernes nølen. Han ærgrer sig over, at de store udenlandske magasinudgivere har haft held med deres skræmmekampagne.

– Medierne har fremstillet det som om, at alle udenlandske magasiner nu skulle stige voldsomt i pris. Men langt hovedparten af de magasiner, der kommer til Danmark fra lande udenfor EU, bliver leveret i bundter eller på paller, og for dem har det kun den betydning, at de fremover vil blive pålagt moms.

Lars Bram hæfter sig ved, at skatteminister Thor Möger Pedersen understreger, at det fortsat er regeringens intention at ændre den del af momsloven, som skaber konkurrenceforvridning til skade for virksomheder inden for EU.

De grafiske virksomheder i Danmark mister hvert år en halv milliard kroner i omsætning og siden lovens ikrafttræden hundredvis af arbejdspladser. Med indirekte tab og afledte effekter i andre brancher vurderes det samlede tab af omsætning siden 2005 i danske virksomheder til mindst 1.650 mio. kr.