Login

BRANCHE

Sti: BRANCHE / Uddannelse / Uddannelsesblanketter  Print
Uddannelsesblanketter
Fra denne side kan du hente:
  Uddannelsesaftale
  Vejledning til uddannelsesaftale
  Tillæg til uddannelsesaftale
  Vejledning til tillæg til uddannelsesaftale
  Ophævelse af uddannelsesaftale
  Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale
  Svendeprøvegebyr - refusion
  ELEVFORSIKRING
 
Uddannelsesaftaler for uddannelser, der er startet efter erhvervsuddannelsesreformen (fra 1. august 2015), skal indgås på en ny aftaleformular. Link til ny uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftaler for uddannelser, der er startet før erhvervsuddannelsesreformen (startet senest 31. juli 2015), skal fortsat indgås på den nuværende formular. Som udgangspunkt skal uddannelsesaftaler med elever, som allerede er i gang med deres uddannelse før 1. august 2015, fx fordi de er i gang med grundforløbet, indgås på den nuværende formular, også selvom eleven skifter til hovedforløbet efter 1. august 2015.

Det er muligt at skrive direkte i blanketterne, men det kræver minimum version 5.0 af Acrobat Reader.